Personale

I Klemensker Lægehus er der tilknyttet følgende personale: 1 sygeplejeske, 1 SOSU-assistent samt 1 sekretær.

Aktuelt:

Sygeplejerske: Gitte

SOSU-assistent: Lisa

Sekretær: Rie